FAQs Complain Problems

दुर्गा मन्दिर

Read More

कमल पोखरी

Read More

कोभिड-१९ सम्बन्धि जानकारीको लागि

Read More

कोभिड-१९ सम्बन्धि सचेतनाको लागि

Read More

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्वागत कार्यक्रम

Read More

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9842044165 or 021-433025
नगर उप-प्रमुख
9807078927 or 021-433026

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9852078178
शिक्षा अधिकृत
9842020125
लेखा अधिकृत
9849658888
सूचना प्रविधि अधिकृत
9804087947