FAQs Complain Problems

ताजा सूचना तथा समाचार

अंगिकृत नागरिकता सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन पालो अनुसार तत्कालै
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. १०००/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन पत्र र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार ।
  • साविक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारवाही चलाएको पुष्टि गर्ने कागजातहरु ।
  • नेपालमा १५ वर्ष देखि कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • दुवै कान देखिने हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटो ३ प्रति ।
  • नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाणहरु ।
  • विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
  • सर्जमिन मुचुल्का ।
  • चालु आ. व. सम्मको मालपोत कर तिरेको प्रमाण ।