FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा!!!

सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा!!!

सुनवर्षी नगरपालिकाको नगर प्रमुख सहित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधीहरु तथा कर्मचारीहरुबाट रु.६,६७,०००/– (अक्षरेपी रु छ लाख सरसठ्ठी हजार ) रकम जम्मा । इच्छुक जनसमुदाय तथा सर्वसाधारणहरुले पनि यस सूचना अनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्नसक्नुहुनेछ ।

 

सुनवर्षी नगरपालिकाको लागि COVID-19 को सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी विवरण

सुनवर्षी नगरपालिकाको लागि COVID-19 को सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी विवरण:

नाम: किशोर कुमार मण्डल

पद: जनस्वास्थ्य अधिकृत

सम्पर्क नम्बर: 9842077393, 9829355229

Tender Notice 2076