FAQs Complain Problems

मालपोत तथा भुमिकर

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन पालो अनुसार तत्कालै
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/वडा सचिव/सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आ.व. २०७५/०७६ को लागि प्रकृति तथा मुल्यांकनको आधारमा
आवश्यक कागजातहरु: 
  • गत आ.व. सम्मको घरजग्गा कर वा कर निर्धारण स्विकृत भएको कागजात