सुनवर्षि नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ‍ ‌|

 

                                           समृद्ध सुनवर्षिको आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार

 

सूचना तथा समाचार

शोक विदा सम्बन्धमा

    

विषय: शोक विदा सम्बन्धमा ।

श्री सुनवर्षि नगरपालिका तथा यस अन्तर्गतका कार्यालयहरु