सुनवर्षि नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ‍ ‌|

 

                                           समृद्ध सुनवर्षिको आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार

 

हैदर अली

ईमेल: 
alihaidar21@yahoo.com
फोन: 
9852032818
Section: 
जनस्वास्थ्य शाखा