सुनवर्षि नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ‍ ‌|

 

                                           समृद्ध सुनवर्षिको आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार

 

सुनवर्षी नगरपालिकामा करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

सूचना ! सूचना !! सूचना!!!
सुनवर्षी नगरपालिकामा करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना । इच्छुक उम्मेदवारले समयमै दरखास्त भर्न हुन जानकारी गराइन्छ।

आर्थिक वर्ष: