सुनवर्षि नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ‍ ‌|

 

                                           समृद्ध सुनवर्षिको आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार

 

नारायण प्रसाद उपाध्याय

फोन: 
9804016973
Section: 
पशु पन्क्षी सेवा शाखा