सुनवर्षि नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ‍ ‌|

 

                                           समृद्ध सुनवर्षिको आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार

 

नगेन्द्र पाराजुलि

फोन: 
9852058504
Section: 
प्रशासन तथा योजना शाखा