सुनवर्षि नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ‍ ‌|

 

                                           समृद्ध सुनवर्षिको आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार

 

आ.व ०७४/०७५ को दोस्रो चौमासिक कार्य प्रगति तथा उपलब्धी सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्याक्रमको केही झलक